Skip links

Mes suprantame, kad galite turėti klausimų. Patikrinkite dažnai užduodamus klausimus čia arba susisiekite su mumis.

Kokių įrankių man reikės?

Jums reikės kompiuterio ir mikrofono, kad galėtumėte bendrauti su dėstytoju.

Kokia yra kurso trukmė

Kursas užtrunka iki 5,5 mėnesių.

Kur / kaip vyks mokymai?

Kursai bus teikiami internetu, leidžiant dalyvams nuotoliniu būdu pasiekti paskaitas, užduotis ir išteklius per skaitmeninę platformą. Studentai turės lankstumą susipažinti su kursų turiniu savo tempu, tačiau vis tiek laikydamiesi numatytų terminų įvertinimams ir diskusijoms.

Ar galiu nedalyvauti paskaitose dėl ligos?

Taip galima, tačiau reikės pateikti gydytojo pažymą.

Ar man reikia turėti programavimo žinių?

Kursas bus intensyvus, bet jums nereikės turėti jokių ankstesnių programavimo įgūdžių: mes jus mokysime nuo pagrindų.

Kaip galiu gauti finansavimą?

Galite gauti finansavimą užsiregistravę į UŽT (Užimtumo tarnybos) įstaigoje.

Kada prasidės kursai?

Kol kas nėra informacijos apie tai, kada prasidės kursas, bet užpildysime šį lauką, kai tik žinosime tikslią datą.

Kiek laiko truks paskaitos?

Pamokos truks 4 valandas per dieną, su papildomu savarankišku mokymusi namuose.

Ar yra kokios nors baudos, jei neateinate?

Baudos dėl paskaitų praleidimo bus pridėtos pagal jūsų finansavimo institucijos reikalavimus.

Mes suprantame, kad galite turėti klausimų. Patikrinkite dažnai užduodamus klausimus čia arba susisiekite su mumis.

What am I going to need?

You are going to need a computer and a microphone to be able to talk with the lecturer.

How long is the course going to take?

The course is going to take up to 5.5 months.

Where/How is the course going to happen?

The courses will be offered in an online format, allowing participants to access lectures, assignments, and resources remotely through a digital platform. Students will have the flexibility to engage with the course content at their own pace while still meeting designated deadlines for assessments and discussions.

Can I take sick days when I am on course?

Yes, you can take sick days, but you will need a note from a doctor.

Do I need any prior knowledge of programming?

The course will be intense, but you don’t need any prior programming skills: we will teach you from the basics.

How can I get financing?

You can obtain financing by registering with our local UŽT institution.

When is the course going to start?

For now, there is no information on when the course will start, but we will fill in this field as soon as we know the exact time.

How long will the lessons take?

The lessons will be 4 hours per day, with additional self-guided learning at home.

Are there any penalties for not attending?

The penalties for skipping lessons will be added according to the requirements of your financing institution.

Ar esate pasiruošę pradėti savo karjerą?

Pradėti dabar